Този познат и непознат свят, в който е нашето начало, нашите сривове, нашият възход… Свят, в който мистичното се смесва с реалното и с пророчеството​ за бъдещето.

Бурната история на човечеството, от зараждането на Вселената до разцвета на цивилизацията, която може да бъде поднесена единствено от кого?

Разбира се, от неподражаемия Хърбърт Уелс!

5 Кратка история на света
A Short History of the World,