Когато един ослепял на четири години автор обрисува заобикалящата го действителност с почти фотографска точност, това не е само добросъвестност, нито пък връщането му към годините на детството и младостта е сантиментално пътешествие.

Четейки повестта „Дните“ на Таха Хусейн (1889–1973), не знаем на кое първо да се възхищаваме — на огромната воля, на неизчерпаемата жажда за знания, на проникновенията на аналитичната мисъл, на прозренията на човека, предизвикал поврат в критериите към съвременната литература както в Египет, така и в целия арабски свят.


Издание:

Автор: Таха Хусейн

Заглавие: Дните

Издание: първо

Издател: „Народна Култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1984

Тип: мемоари

Националност: Египетска

Печатница: ДП „Георги Димитров“

Излязла от печат: октомври 1984 г.

Редактор: Веселина Райжекова

Редактор на издателството: Светлана Каролева

Художествен редактор: Ада Митрани

Технически редактор: Ставри 3ахариев

Консултант: Атанас Самсарев

Рецензент: Веселина Райжекова

Коректор: Радослава Маринович

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1877