Книгата е спечелила през 1965 година втора награда в националния кръг на международния конкурс за младежта от Атомния век.

В международния кръг през 1966 година е получила трета награда.

PREMIO EUROPEO CITTA DI CAORLA

Почетна грамота, 1968

Диплом Х. К. Андерсен, 1970

DEUTSCHER JUGENDBUCHPREISS, 1970 г.

Наградата на Съюза на словашките писатели, 1970