Вече си сянка — безмълвен служител на могъща корпорация, готов да се плъзне в мрака на Орм, за да изпълни всяка мисия дори с цената на живота си.

Вече нямаш собствена самоличност, отдал съзнанието и душата си на господаря си до деня, в който напуснеш длъжността си по единствения предвиден за това начин — биологична Смърт.

Вече си нещо повече от обикновените човешки същества — важен фактор в безумно сложната система, която поддържа равновесието на най-големия град, съществувал някога.

Вече си изпълнил мечтата си.

Играта тепърва започва.

След 19 години неустойчиво съществуване Осморката се разпада във въоръжен конфликт, който завинаги ще промени Орм.

Избери една от най-големите корпорации в Орм и се опитай да я запазиш, докато Хаосът повлича всичко, което познаваме.

Атентати, саботажи, охрана на ключови личности, кражба на технологии, защита на физически и виртуални обекти, индустриален шпионаж, медийно разкриване, корпоративни бойни действия.

Нищо лично. Всичко това е бизнес.


Издание:

Автор: Робърт Блонд

Заглавие: Войната на сенките

Издание: първо

Година на издаване: 1998

Тип: книга игра

Националност: българска

Редактор: Джени Тодорова

Художник на илюстрациите: Никифор Русков

Коректор: Джени Тодорова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1669