Една заповед в мен:

— Копай! Какво виждаш?

— Хора и птици, води и камъни!

— Копай още! Какво виждаш?

— Идеи и мечти, светкавици и призраци.

— Копай още! Какво виждаш?

— Нищо не виждам! Нощ, мълчалива и гъста като смъртта. Сигурно е смъртта.

— Копай още!

— Ах! Не мога да премина през тъмната междинна стена! Викове чувам и плач, чувам криле на другия бряг!

— Не плачи! Не плачи! Не са на другия бряг! Виковете, плачът и крилете са твоето сърце!

* * *

Всяка книга на Никос Казандзакис („Алексис Зорбас“, „Последното изкушение на Христос“, „Рапорт пред Ел Греко“, „Хрисос отново разпнат“ и др.) е световно литературно събитие. С „Аскетика“ авторът се опитва да достигне до дълбините на душата на мислещия и страдащ човек и да потърси там страха, ужаса и великата надежда, които извайват лицето на Бога… Една великолепна книга, която спечели сърцата на милиони читатели по целия свят!

5 Аскетика
Ασκητική. Salvatores dei,

Издание:

Никос Казандзакис. Аскетика

Гръцка. Първо издание

Редактор: Нели Костадинова

Коректор: Нели Костадинова

Художник: Борис Драголов

Издателство „АРХЕТИП — издания“, София, 1993