Устат детектив, могъщ магьосник, заклет враг на злото.

А, да — и мъртъв…

— Не! — изпищя Валкирия.

Скълдъгъри посегна към нея инстинктивно, но преди тя да го достигне, бе издърпан заедно с пипалото.

Порталът се затвори.

Ако сте чели предишните книги за Скълдъгъри Плезънт от Дерек Ланди (и досега наистина трябваше да сте ги прочели), значи сте виждали какво ли не, дори преди някакъв злодей да си науми да предизвика края на света. Валкирия и Скълдъгъри ще направят всичко по силите си, за да предотвратят това бедствие. Няколко души ще бъдат наранени, но накрая сигурно всичко ще се подреди.

Е, не и този път.

5,3 Безликите
The Faceless Ones,

Издание:

Дерек Ланди. Безликите

Английска. Първо издание

Коректор: Мартина Попова

Художник на корицата: Галина Василева

Студио Арт Лайн, София, 2011

ISBN: 978-954-2908-07-4