Издание:

Дончо Цончев

Прогнозата

 

Българска, първо издание

 

Рецензент: Иван Гранитски

Редактор: Валентин Кържилов

Художник: Петър Рашков

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Ангел Ангелов

Коректор: Мария Филипова

 

Дадена за набор на 27.I.1988 г.

Подписана за печат на 21.IV.1988 г.

Излязла от печат на м. май 1988 г.

Печ. коли 12,50 Изд. коли 8,09 УИК 8,15

Формат 70/100/32 Тираж 30 111 Изд. №2143

ЕКП 95362; 5606—54—88

Цена 0,89 лв.

 

Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна, 1988

ДП „Ст. Добрев — Странджата“ — Варна Пор. №370