В едно градче, разположено на южното крайбрежие на Австралия, животът привидно продължава да тече спокойно — тъй, сякаш не остават броени дни и часове до края на последното лято на света, на Земята, на човечеството…

Сюжетът на романа на английския писател Невил Шут (1899–1960) е впрочем добре известен както от многобройните му издания и преиздания в различни страни, така и от едноименния филм, познат и на българските зрители. На пръв поглед „камерна“, драмата, обрисувана от автора, получава неподозирани измерения от самата действителност, която не опровергава възможностите за подобна страшна и непредотвратима гибел на милиони, на милиарди хора. По същество анти утопия, „На брега“, издаден през 1957 г., пренася читателя в едно относително близко бъдеще: началото на 60-те години, днес минало за нас. Но ние затваряме книгата на Невил Шут не с чувството на облекчение, че ужасяващите събития, описани в нея, са плод на неговото въображение, а с убеденост, че тревогата на писателя е била основателна, че опасността все още е надвиснала над нашата планета като злокобен черен облак.


Информация

Издание:

Невил Шут

На брега

 

Английска

Първо издание

 

Nevil Shute

On the Beach

Pan Books Lid

London, 1973

 

Превод © Иванка Ангелова

Предговор © Петър Кожухаров

 

Литературна група — ХЛ. 04 9536622411/5637—332—85

 

Рецензент: Марта Симидчиева

Консултант: капитан III ранг Михаил Б. Мишев

Редактор: Марта Симидчиева

Художник: Христо Жаблянов

Художник-редактор: Стефан Десподов

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Йовка Стефанова

 

Дадена за набор януари 1985 г.

Подписана за печат април 1985 г.

Излязла от печат май 1985 г.

Формат 84×108/32 Печатни коли 18

Издателски коли 15,12. УИК 15,56

Цена 1,81 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Г. Генов“ 4, 1985

ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ 2

История

  1. — Добавяне

Библиоман