На ръба на тотална разруха, Земята е разкъсвана между две велики сили: Императорската Династия Ишер на императрица Инелда и по-висшите в технологично отношение Оръжейни Майстори.

Несигурното равновесие на силите бива разстроено, когато Династията открива възможността за пътуване сред звездите и междупланетарната война изглежда неизбежна. Сега съдбата на цялата Галактика е в ръцете на капитан Робърт Хедрок, умиротворителят на Оръжейните Майстори пред суровия Имперски Съд.

Но Хедрок има своите опасни и пагубни тайни. Бил е шпионин на Оръжейните Майстори и таен осведомител на Династията. Играл е двойна игра…

Онова, което той самият не знае, е, че е преследван едновременно и от двете велики сили за предателство…


Издание:

Алфред Елтън ван Вогт

Оръжейните майстори

 

Американска

Първо издание

 

The Weapon Makers by A.E.van Vogt

Pocket Books, New York, 1979

© L. van Vogt

 

© Иван Златарски, преводач 1998

© Иван Тотоманов, редактор 1998

© Таня Петрова, дизайн

© ИК „ОФИР“

 

Превод: Иван Златарски

Редактор: Иван Тотоманов

Коректор: Мария Стоянова

 

АЯ ДИЗАЙН

Графичен дизайн: Таня Петрова

Формат 54/84/16

Печатни коли 12

 

ИК „ОФИР“ — Бургас