Не чак толкова смешен роман за деца и юноши. А може и за техните родители.

 

 

В романа си чрез шегата и иронията авторът изобличава болезнените амбиции на някои родители по отношение на техните деца. Една такава жертва на родителска маниакалност е и Енчо — възпълничко дете с щръкнала коса и големи уши. Но в очите на майка му той единствен е достоен да играе във филма ролята на Орфей. Разказът на Хаим Оливер е изпълнен с комични сцени и абсурдни ситуации. Авторът добре познава света на киното „отвътре“, нещо, което е интересно и по-малко познато.


Издание:

Хаим Оливер

Как станах кинозвезда

 

Роман

Първо издание

 

© ХАИМ ОЛИВЕР, 1985

© ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ, художник, 1985

с/о Jusautor, Sofia

ДБ — 3

ИЗДАТЕЛСТВО ОТЕЧЕСТВО, СОФИЯ, 1985

 

Рецензенти: Елка Константинова, Димитър Коруджиев

Редактор: Ганка Константинова

Художник: Георги Чавдаров

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Ирина Кьосева

 

Код 11 95373-12331/6257-4-85

 

Националност българска.

Дадена за печат Х. 1984 година.

Подписана за печат I. 1985 г.

Излязла от печат III. 1985 год.

Издателски коли 12.50. Печатни коли 12,50.

Усл. издателски коли 13,36. Формат 16/60/90.

Тираж 25 115 броя.

Цена 0,88 лв.

 

Държавно издателство „Отечество“ — София, 1985

Държавна печатница „Г. Димитров“ — София