Добре дошли във вечния живот, приятели.

 

Тази книга се появи на бял свят благодарение на Хариет Волф, германска журналистка, която преди няколко години срещнах в Берлин. Преди да ми зададе въпросите си, Хариет пожела да ми разкаже кратка история. Според нея тя символизирала моето положение на писател.

Намирам се в телефонна кабина след края на света. Мога да се обаждам колкото си искам, на когото си искам. Не е известно дали и други са оцелели, или си говоря сам като побъркан. Понякога разговорът е кратък, сякаш са ми затръшнали слушалката под носа, понякога продължава, като че ли ме слушат с виновно любопитство. Няма нито ден, нито нощ, ситуацията не може да има край.

Добре дошла във вечния живот, Хариет.

4,9 Възможност за остров
La Possibilité d’une île,


Издание:

Мишел Уелбек

Възможност за остров

 

Роман

Първо издание

 

La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq

© Librairie Arthème Fayard, 2005

All rights reserved

 

© Галина Меламед, превод, 2006

© Мишел Уелбек, фотография на корицата

© Факел експрес, 2006

 

Превод: Галина Меламед

Редактор: Георги Борисов

Коректор: Венедикта Милчева

 

ISBN-10: 954–9772–42-X

ISBN-13: 978–954–9772–42–5

Формат 16/60/90. Печатни коли 26,75.

 

Цена 13 лв.

 

Факел експрес

 

Печат: Булвест-София АД, печатница „Вулкан“