Създадена през 1666 г., „Мизантроп“ е една от прочутите „високи“ комедии на Жан-Батист Молиер, заедно с „Тартюф“ и „Дон Жуан“. И тук зад бляскавото остроумие и унищожителната ирония ударите на комедиографа преследват неизтребими пороци като лицемерието, себелюбието, кариеризма, ласкателството и притворството. На самата неуловима граница между забавното и сериозното влюбеният Алцест жертва дори любовта си, защото повече от всичко не може да понася фалша на светското общество. Само Молиер в своята епоха е в състояние да свърже дълбоките проблеми на морала и фарсовата шега, възвишеното и площадното, за да сътвори една творба за вечен прочит.

5,7 Мизантроп
Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux,


Издание:

Жан-Батист Поклен Молиер

Мизантроп

 

Преведе от френски: Кирил Кадийски

 

Œuvres DE Moliere

avec des notes de tous les commentateurs Paris,

librairie de Firmin-Didot et Cie, Imprimeurs de l’institut, rue Jacob, 56

1885

 

Година на превод: 2000 г.

 

© Кирил Кадийски, преводач, 2008

© Петър Добрев, художествено оформление, 2008

© Издателство „Захарий Стоянов“, 2008

 

ISBN 978-954-739-990-7

 

Превел от френски: Кирил Кадийски

Редактор: Иван Гранитски

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Любинка Иванова

 

Предпечатна подготовка: ЕТ „ПолиКАД“

Формат: 70/90/32 Печатни коли: 7,5

 

Издателство „Захарий Стоянов“

Печат: ИПК „Светлина“, Ямбол

 

На корицата: Гравюра на Абраам Бос