ФБР агентът Гибънз и неговият партньор Майк Тоци са най-страхотната двойка ченгета, които са се пръквали от много кримки насам. Дали ги има наистина?…

People Weekly

 

Който си мисли, че японците изнасят само коли и електроника, жестоко се лъже. Зловещата японска мафия Якудза също е в списъка. Самурайска жестокост и карате, плюс супермодерна техника насред Ню Йорк. Лошият късмет да ги опитат на гърба си се пада на две ченгета от ФБР… Според шефа им, Гибънз е стар мърморко, а Тоци твърде бързо стреля.

Но черните точки пред началството са само плюс в жестоката битка с вносните гангстери. Така че — лошият късмет е за Якудза…

5 Лоша кръв
Bad Blood,

Издание:

Антъни Бруно

Лоша кръв

 

Първо издание

 

© Преведе от английски Стефан Величков

© Библиотечно оформление и корица — tandem G

© Anthony Bruno, 1989

 

Набор и печат ДФ „СОФИЯ-ПРИНТ“.

Шрифт Таймс и Универс.

Формат 32/84/108.

16 печатни коли.

София, 1992