Интересувате се от праха за пръцконавти, който може да ви изстреля в Космоса без ракета?

Тогава тази книга е за вас. Освен за епохалното изобретение на доктор Проктор в нея ще прочетете и за неговите асистенти: дребосъка Бюле и хитрушата Лисе. Бюле ще избяга от Мъртвешката крепост през клозетната чиния и ще се измъкне от търбуха на дебелата анаконда Ана Конда. Тук някъде ще се появи и страховитият монголски воден плъх Атила. Ще се случат и някои открития в канализационната мрежа на Осло. А в това време горе, в квартал „Святата ливада“ малката Лисе ще осуети опита на злите близнаци дебелаци Трюлс и Трюм да продадат пръц-праха на американците…

0 Пръц-прахът на доктор Проктор
Doctor Proctor’s Fast Powder,


Издание:

Ю Несбьо. Пръц-прахът на доктор Проктор

Норвежка. Първо издание

ИК „ЕМАС“, 2013

Илюстрации: Пер Дюбвиг

Оформление на корицата: Борис Драголов

ISBN: 978-954-357-251-9