35 момичета пристигнаха в двореца. От тях останаха само 6 — Елита. Борбата за сърцето на принц Максън става все по-жестока.

Колкото повече Америка се доближава до спечелването на короната, толкова колебанията й се засилват. Когато е с Максън, е във вихъра на новата и всепоглъщаща любов. Но всеки път, щом види първата си любов — Аспен, на пост из двореца, спомените й за предишния живот се завръщат. Но, докато сърцето й е раздвоено, останалата част от Елита знае точно какво иска. И шансът на Америка да бъде избрана се стопява все повече и повече…

5 Елитът
The Elite,


Издание:

Кийра Кас. Елитът

Английска. Първо издание

ИК „Егмонт България“, София, 2013

Редактор: Ваня Петкова

Коректор: Ваня Петкова

ISBN: 978-954-27-1208-4