Дарбата (или проклятието) на Вий — да се приплъзва в съзнанието на другите и да вижда през техните очи — беше под контрол, след като, без да иска, стана свидетел на ужасната смърт на нейна съученичка преди шест месеца. Но тъкмо когато се е успокоила, Вий преживява нещо странно. Губейки съзнание, се… озовава на изоставено място, на ръба на скала, взирайки се към безжизненото тяло на момчето, което се бе възползвало от нея миналата година. Явно не само тя има дарбата да се приплъзва. И другият е тук, за да отмъсти.


Издание:

Джил Хатауей. Чуждо влияние

Американска. Първо издание

Редактор Боряна Стоянова

Коректор Таня Симеонова

ИК „Егмонт България“, София, 2013

Отпечатано във „Фолиарт“ ООД, Добрич, 2013

ISBN: 978–954–27–0960–2