Книгата, която цяло поколение очакваше.

Франсоа Бюснел, „Експрес“

Мишел Уелбек (род. 1956 или 1958 г. според самия него) е добре известен на българската четяща публика. Скандален и неочакван в живота и в творбите си, той пленява със саркастичното си чувство за хумор. Уелбек съчетава самоличностите на романист, поет, есеист и режисьор. Автор е на есе за Х. Ф. Лъвкрафт и на книги с поезия. Романите му „По-широко поле за борбата“, „Елементарните частици“, „Платформата“, „Възможност за остров“ и „Карта и територия“ го налагат като един от най-четените и превеждани съвременни френски писатели.

 

Романът „По-широко поле за борбата“ (1994) е емблематичен за творчеството му. Почти анонимният специалист по информатика, от чието име се води разказът, е дълбоко нещастен. Той е самотен, почти без приятели и не привлича жените. Задълбочаването на неговата депресия е недвусмислен упрек към дехуманизираното ни либерално общество, издигащо в култ борбата за материални блага и сексуалната надпревара.

В абсолютно либералната икономическа система някои трупат несметни богатства, други са обречени на безработица и мизерия. В абсолютно либералната сексуална система някои водят разнообразен и вълнуващ полов живот, други са осъдени на мастурбация и самота. Икономическият либерализъм означава по-широко поле за борбата, разширяването му към всички възрасти в живота и към всички класи в обществото. По същия начин сексуалният либерализъм означава по-широко поле за борбата, разширяването му към всички възрасти в живота и към всички класи в обществото.

6 По-широко поле за борбата
Extension du domaine de la lutte,

Издание:

Мишел Уелбек. По-широко поле за борбата

 

Michel Houellebecq

Extension du domaine de la lutte

© Editions Maurice Nadeau, 1994

 

© Красимир Кавалджиев, превод

© Стефан Касъров, художник на корицата

За елемент от корицата е използвано изображение от Thinkstock

 

ИК „Колибри“, 2013

ISBN 978-619-150-134-2

 

Френска. Първо издание

Редактор Венелин Пройков

Коректор Соня Илиева

Формат 84×108/32. Печатни коли 8

 

ИК „Колибри“

Предпечатна подготовка „Пре Принт БГ“

Печатница „Инвестпрес“