Любителите на остроумия ще бъдат зарадвани от настоящата книга на Иван Ханджиев, в която са събрани новите му афоризми, писани през последните пет години.

Читателите със сигурност са запомнили предишния му сборник с мъдри изречения, която излезе през 2000 г., под заглавие — „Публична тайна“.

И в новата си книга авторът продължава талантливото си взиране в нашия напрегнат живот. Всеки негов афоризъм е плод на кратък, мълниеносен поглед, към някоя страна на нашето трудно битие.

Неговите кратки сатирични форми предразполагат и от дозата самоирония, която е присъща само на пълноценните хумористи.

Пожелавам на читателите да се вглъбят и забавляват в това мъдро и весело четиво!

Румен Денев

Издание:

Иван Ханджиев

Да се разпита вещото лице

 

Художник: Венко Юнаков, 2006

Технически редактор: Славчо Илиев /Славун/

 

Формат: 16/60/84

Печатни коли: 7,5

Тираж: 300 бр.

 

Издателство „ЯНИТА — ЯС“, Казанлък, 2006

Печатница „Ирита принт“ ООД, Казанлък, 2006

ISBN 954–343–004–7

ISBN-13 978–954–343–004–8