Нийла, приятелката й Шери и семейство Дилс са на ваканционно пътуване из Калифорния, без ни най-малкото предчувствие за ужаса, който ги очаква.

Странните жители на градчето Барлоу ги залавят и откарват в гората. Връзват ги за няколко мъртви дървета и обезлистени клони. След това се оттеглят.

Пътниците се досещат, че това е ритуал на жертвоприношение и че някой скоро ще дойде за тях. Но кой е този някой или… нещо?