„Баща ми умря преди една година. Не вярвам на теорията, според която човек пораства истински едва след смъртта на родителите си, човек никога не пораства истински.

Пред ковчега на стареца ме налегнаха неприятни мисли. Живота си живя, старият мръсник, много го биваше за тая работа. «И деца направи, глупак такъв — разпалвах се все повече аз, — здравата май си й го завирал на майка ми, а?» Всъщност бях доста напрегнат, мъртвец в семейството не е чак толкова често явление. Отказах да видя трупа. На четирийсет години съм, нагледал съм се на трупове, вече предпочитам да ги избягвам. Затова и домашно животно никога не си купих.

Не се и ожених. Не че нямаше възможности, но все се отказвах. Макар доста да обичам жените. Едно от нещата в живота, за които съжалявам, е именно ергенският живот. Неудобство е, особено по време на отпуска. Хората са недоверчиви към мъже, които от определена възраст нагоре ходят на почивка сами — все големи егоисти им се струват, че и в определени пороци ги подозират; не бих казал, че не са прави.“


Издание:

Мишел Уелбек. Платформата

Роман. Първо издание

 

© Michel Houellebecq. Plateforme. 2001

© Александра Велева, превод, 2004

© Борис Мисирков, фотография и дизайн на корицата, 2004

© Факел експрес, 2004

 

Превод Александра Велева

Редактор Георги Борисов

Дизайн на корицата Борис Мисирков

Коректор Венедикта Милчева

ISBN 954-9772-27-6

Формат 32/84/108. Печатни коли 20.

 

Цена 8.00 лв.

 

Факел експрес

1000 София, пл. „Славейков“ №11