Героят на Грег Рука Атикъс Кодиак в новия роман, посветен на него, се кани да се оттегли от опасната професия на наемен убиец, когато пътят му се сплита с „колежката“ Драма, една от Десетте. Атикъс и Драма (Алена) едва се спасяват от засада, устроена с цел да бъдат убити. Тогава Кодиак разбира, че спокойният живот, за който мечтае, е все още далече. Изведнъж двамата с Алена се оказват прицелната точка на масивно издирване. Пътуват от малко каспийско селце до места, близки до най-вътрешния кръг на Белия дом.

Стават свидетели и последни съдници на корупцията, обхванала правителството на САЩ. Написан в типичния за Рука динамичен стил, Самоотбрана кара читателя да прелиства нетърпеливо всяка страница.

4,6 Самоотбрана
Patriot acts,

Издание:

Грег Рука. Самоотбрана

Американска, първо издание

Превод: Боян Николаев

Редактор: Евгения Мирева

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

Компютърна обработка ИК „БАРД“ ООД: Веселина Симеонова

Формат 84/108/32

Печатни коли 21

 

Greg Rucka

Patriot acts

Copyright © 2007 by Greg Rucka

© Боян Николаев, превод, 2009

© „Megachrom“ — оформление на корица, 2009

© ИК „БАРД“ ООД, 2009

ISBN 978-954-655-009-5