Историята на млада двойка, тръгнала да търси щастието си извън големия град. Саксън и Били са убедени, че градът покварява и огрубява душата и единственият шанс да спасят връзката си е да се върнат сред природата и да живеят така, както са го правили първите заселници. В търсене на своето място под слънцето, Саксън и Били срещат различни хора и научават важни неща не само за земята, но и за живота и човешките отношения. За да открият в края на пътя своята Лунна долина — мястото, където мечтите се сбъдват.

5,8 Лунната долина
The Valley of The Moon,

Издание:

Джек Лондон. Лунната долина

Английска. Второ издание

Издателство „Народна култура“

Превод на стиховете: Цветан Стоянов

Редактор: Красимира Тодорова

Художник: Борис Ангелушев

Художествен редактор: Васил Попчев

Технически редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Йорданка Киркова