Тя крие опасни тайни… но той не може да устои на магическата й красота.

 

 

Тя се наведе, зарови пръсти в косата му и го зацелува като обезумяла. Гарън се опита да каже нещо, но постепенно ругатните му преминаха в сладостни стенания. Повтаряше като в унес името й, докато внезапно разбра, че е станало твърде късно. Беше стигнал предела, след който нямаше връщане. Тялото му се напрегна като лък, той пое въздух и изкрещя името й; викът се блъсна в тъмните греди на тавана. Никога досега не се беше чувствал така, светът пред очите му се завъртя като калейдоскоп, той се понесе на ангелски криле и застена в сладостна агония. Беше в рая.

 

 

Средновековна Англия

След като вярно и дълго е служил на краля, Гарън Кърси се завръща у дома — вече е граф на Уеъръм, притежава земи и замък, няколко села, две градчета и две крепости. В замъка Уеъръм заварва смърт и разруха, причинени от човек, наречен Черния демон, който търси съкровището, скрито от Артър, брата на Гарън. Сред малцината останали живи е прекрасната огненокоса Мери, представяща се за момиче от простолюдието. Гарън обаче подозира, че тя е много повече от прислужница — издават я изящните й маниери и това, че може да чете и да пише. Двамата работят рамо до рамо, за да върнат предишния блясък на замъка, и постепенно започват да изпитват привличане един към друг.

Само че това е едва началото. Наистина ли в замъка е скрито съкровище? Кой е Черният демон? И коя всъщност е Мери?

Издание:

Катрин Каултър. Наследницата на Валкорт

Американска. Първо издание

ИК „Плеяда“, София, 2012

Редактор: Весела Прошкова

ISBN: 978-954-409-328-0