Чрез митовете и легендите читателите ще надзърнат в необикновения свят на боговете — такъв, какъвто са си го представяли древните гърци. Ще се срещнат и със смели герои, като Одисей и Херакъл, способни да извършат невероятни подвизи, както и с невиждани чудовища, побеждавани от човешката съобразителност.

4,1 Старогръцки митове и легенди
Staré řecké báje a pověsti,


Издание:

Едуард Петишка. Старогръцки митове и легенди

Чешка. Първо издание

ИК „Хермес“, Пловдив, 2001

Отговорен редактор: Венера Атанасова

Компютърна обработка: Костадин Чаушев

Коректор: Недялка Георгиева

Художествено оформление на корицата: Борис Николов Стоилов, 2006

ISBN: 954-459-875-8