Човекът винаги има избор

Къде ли този път загадката на 39-те ключа ще отведе Дан и Ейми? Сред будистки храмове, редици от глинени войски, планински върхове…

Брат и сестра се скарват, разделят се и се изгубват. Кое ще се окаже по-важно — издирването на великата тайна на рода Кахил или запазването на топлите човешки взаимоотношения? Понякога изборът се свежда и до две основни възможности: победа и слава или спасяването на нечий чужд живот. Дали Мадригалите наистина са толкова жестоки?

5 Императорският шифър
The Emperor’s Code,


Издание:

Гордън Корман. Императорският шифър

ИК „Егмонт България“, София, 2010

Редактор: Йорданка Генчева

Коректор: Танка Симеонова

ISBN: 978-954-27-0554-3