Бележка

Имената на историческите лица, живели преди 1868 г., са предадени по традиционния японски начин — фамилното име предшества собственото. Всички други имена са според западния стандарт.

Публикувана на японски език като Карате-до ниджуккайдо то соно кайшаку в Карате-до тайкан през 1938 г.

Издание

Гичин Фунакоши. Двайсетте ръководни принципа на карате

Духовното завещание на майстора

Японска. Първо издание

Коректор: Людмила Петрова

Компютърна обработка: Емил Трайков

Оформление на корицата: Емил Трайков

 

Дадена за печат: февруари 2006

Излязла от печат: февруари 2006

Предпечат и печат: Изток — Запад

ISBN-10: 945-321-210-4

ISBN-13: 978-954-321-210-1