Издание:

Петър Искренов. Маратон призори

Б—3

© Петър Искренов, 1990

с/о Jusautor, Sofia

 

Редактор: Благовеста Касабова

Художник: Васил Инджев

Художествен редактор: Момчил Колчев

Технически редактор: Божидар Петров

Коректор: Нора Димитрова

 

I издание. ЛГ VI

Тематичен № 23/9536222311/5605-260-30

Дадена за набор декември 1989 год.

Подписана за печат май 1990 год.

Излязла от печат юни 1990 год.

 

Формат 84х108/32

Тираж 70 090

Печатни коли 13,50

Издателски коли 11,34

УИК 12,13

Цена 1,28 лева

 

Издателство „Народна младеж“, София, 1990

ДП „Димитър Благоев“ — София