Авторът на двата романа, които се предлагат в тази книга, е вече изявен представител на норвежката литература, доказал таланта и будния си социален усет в произведения, популярни сред най-широк читателски кръг не само в родната му страна, а и извън нея. Причината за тази популярност е не само находчиво изградената и сама по себе си занимателна криминална интрига, която характеризира романите на Столесен: внимателен наблюдател на действителността около него, този сравнително млад писател я пресъздава с голямо познаване и в дълбочина, засяга сериозна и обществено валидна проблематика. В първия от двата романа тук той разкрива безизходицата на западната младеж, социалните условия, които я тласкат към насилие и престъпления, духовната й безпризорност, а във втория анализира предпоставките за прекалено снизходителното отношение на буржоазните политически кръгове към някогашните колаборационисти, „хрътките“ на нацистките окупатори на Норвегия по време на Втората световна война. Изводите, до които стига Гюнар Столесен, и в двата случая предизвикват сериозни размисли.


Издание:

Гюнар Столесен. Докато смъртта ни раздели. Нощем вълците са черни

Норвежка. Първо издание

ИК „Народна култура“, София, 1986

Редактор: Вера Ганчева

Коректор: Евгения Джамбазова. Людмила Стефанова