Във време на пазарни войни за облика на писаното слово трима мъдри мъже се забавляват. Обединили тройна доза ерудиция и остроумие, журналистът Жан-Филип дьо Тонак, Умберто Еко и Жан-Клод Кариер ни канят на разговор за миналото, настоящето и бъдещето на книгите от хартия.

Писал ли е Христос?

Коя е една от най-опасните книги на света?

Кой е първият автор?

Кой е първият, който е писал за пари?

Кой е първият издател?

Кога автори на книги са скандирали: „Долу книгите!“?

Кои са „разрушителите“ или „трошачите“ на книги?

Какво не са предсказали фантастите?

„Това не е краят на книгите“ е забележително издание — синтез на потенциала на двама съвременни интелектуалци (Еко и Кариер), притежаващи уникална обща култура и способност да я интерпретират, като боравят с огромна по обем многостранна информация, както и ведра, оптимистична и енергична битка за бъдещето на книгата. Авторите водят многочасов разговор за книгите и писателите — от Омир, Еврипид, Софокъл и Платон до Кафка и съвременните европейски и американски философи. Творчеството им, идеите, куриозите и парадоксите от живота им се интерпретират с изключително майсторство и размах. А коментарите на реалии от последните 20 години като интернет, компютърни програми, електронни книги, са професионални и много любопитни.

Издание:

Умберто Еко, Жан-Клод Кариер. Това не е краят на книгите

Взел интервюта, предговор: Жан-Филип дьо Тонак

Френска. Първо издание

Научен редактор: доц. д-р Милена Цветкова

Художник: Виктор Паунов

Илюстрации: Мария Братоева

Коректор: Снежана Бошнакова

Превод от френски език, бележки: Силвия Николай Колева

Enthusiast, София, 2011

ISBN: 978-2-246-74271-5

 

N’espérez pas vous débarrasser des livres

Jean-Claude Carrière & Umberto Eco; entretiens menés par Jean-Philippe de Tonnac. — Paris: B. Grasset, 2009

 

Предпечат: Георги Иванов

Формат 84×108/32

Печатни коли 12

 

Издава Enthusiast — запазена марка на „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД

Печат Мултипринт ООД