Издание:

Ърл Стенли Гарднър. Пери Мейсън: Случаят със заровения часовник

Американска. Първо издание

Редактор: Лилия Атанасова

Предпечатна подготовка: Тодор Манов

ИК „Гарант 21“, София, 2003

ISBN: 954–754–037–8