Издание

Весела Люцканова. Тъмен джаз

Редактор: Нина Андонова

Художник: Росица Иванова

Художествен редактор: Димитър Чаушов

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Мери Василева

Българска. Първо издание

 

ЛГ VI. Тематичен № 23

Дадена за набор на 15. X. 1981 година.

Подписана за печат на 5. II. 1982 година.

Излязла от печат на 10. IV. 1982 година.

Поръчка № 159. Формат 1/32 84/108.

Тираж 13000 броя.

Печатни коли 13.

Издателски коли 10,92.

УИК 11,03.

Цена на книжното тяло 1,10 лева.

Цена 1,38 лева.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавна печатница „Георги Димитров“ София, 1982