В литературата Джеймс Джойс е онова, което са в науката Фройд и Айнщайн.

Валери Ларбо

Дяволски хубава, страхотна е книгата на Джойс!

Ърнест Хемингуей

„Одисей“ е книга, която всеки истински ценител на литературата е длъжен да прочете.

Езра Паунд

На романа „Одисей“ бе съдено да долови всички сили на епохата.

Херман Брох

В историята на съвременната проза с Джеймс Джойс започва една особена глава, на която самият той е началото и краят. „Одисей“ е лунен камък, стремглаво паднал в нашата литература, чудо, фантастична, позволена само нему уникалност, титаничен експеримент на един архииндивидуалист, на един гений-особняк.

Стефан Цвайг

„Одисей“ е нещо съвсем ново — не каквото виждат очите, нито каквото чуват ушите, а каквото бродещата мисъл отразява миг подир миг. Джойс със сигурност е надхвърлил по сила всеки друг романист на нашето време.

У. Б. Йейтс

Днес вече за всички е ясно, че „Одисей“ е най-великият роман на столетието.

Антъни Бърджис

3,6 Одисей
Ulysses,


Издание:

Джеймс Джойс. Одисей

Ирландска. Първо издание

ИК „ФАМА“, София, 2004

Редактор: Мария Коева

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Мария Христова

ISBN: 954-597-184-3

 

Превод от английски и бележки © Иглика Василева

Художествено оформление © Сотир Лазарков

 

James Joyce

Ulysses

Oxford University Press, 1993

© Estate of James Joyce

 

Формат 70/100/16, печ. коли 52,5

Печат „Унискорп“ ООД

 

На корицата:

Джеймс Джойс и Силвия Бийч пред входа на „Шекспир и Co“ на улица „Одеон“ в Париж, 1920 г.