Седеше много изправена, с ръце върху облегалките на стола, плътно притиснати колене, вдървено тяло и вирната брадичка. Очите й бяха широко отворени, с налудничав поглед и сякаш без зеници. Изглежда не съзнаваше какво става около нея, но позата й не бе на загубила съзнание. На вид все едно, че вършеше нещо много важно и полезно. От устата й излизаше глухо кискане, което не променяше изражението й и не движеше устните й. Явно изобщо не ме виждаше. Носеше дълги обици от нефрит и като ги изключим тях, беше чисто гола.

Издание:

Реймънд Чандлър. Убиец в дъжда

Американска, първо издание

ИК „Колибри“, 1993

Корица: Фараон Дизайн

Редактор: Жечка Георгиева

Техн. редактор: Кирил Настрадинов

ISBN 954-529-026-9