Издание:

Владо Даверов. Вчера

Рецензент: Иван Карадочев

Редактор: Кирил Тончев

Художник: Божидар Икономов

Художествен редактор: Камен Стоянов

Технически редактор: Марияна Тенева

Коректор: Красимира Костова

Дадена за набор на 20.12.1988 г.

Формат: 32/70/100

Печатни коли: 7,75

Издателски коли: 5,02

УИК 4,67

Тираж: 32 650

Издателски №89 (1089)

Издателство „Профиздат“, 1989 г.