5,5 Вълшебникът от Оз
The Wonderful Wizard of Oz,

5,2 Страната на Оз
The Marvelous Land of Oz,

Издание:

Лиман Франк Баум. Вълшебникът от Оз. Страната на Оз

2006