Юлиан, Ким и Леон откриват тайната на една стара библиотека: магическият Темпус е машина на времето, която може да ги отведе на всяко място в миналото. Те пътуват по следите на престъпници в различни исторически епохи. Техните пътешествия във времето се превръщат в опасни приключения.

Римската провинция Германия — 9 г. сл.н.е. Няколко германски племена готвят засада на три римски легиона. Предводител на бунта е Арминий, син на германски княз и пръв довереник на управителя на провинция Германия — Публий Квинтилий Вар. Как ли Арминий ще успее да надхитри римляните?

5,3 Клопка в Тевтонската гора
Die Falle im Teutoburger Wald,

Издание:

Фабиан Ленк. Клопка в Тевтонската гора

Издателство „Фют“, София, 2011

Немска. Първо издание

Редактор: Илияна Владимирова

Илюстрации: Алмут Кунерт

ISBN: 978-954-625-762-88