Издание:

Джоузефин Анджелини. Любов под гибелна звезда

Американска. Първо издание

Редактор: Любомила Стойкова

Коректор: Цветана Грозева

Художествено оформление: Огнян Илиев

Компютърен дизайн: Митко Ганев

ИК Intense, София, 2011

ISBN: 978-954-783-159-9