Издание:

Ърнест Хемингуей. Отвъд реката, сред дърветата

 

Американска. Първо издание

Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1981

Редактор: Жана Моллова

Редактор на издателството: Йордан Костурков

Художествено оформление и рисунка на корицата: Веселин Павлов

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Васко Вергилов

Коректор: Виолета Андреева

 

Ernest Hemingway

Across the river and into the trees

First published in the U.S.A. 1950

Published In Penguin Books 1966

 

Литературна група IV

Дадена за набор на 3.II.1981 г.

Излязла от печат на 25.VI.1981 г.

Издателски № 1737

Формат 84/108/32

Издателски коли 11,34

Печатни коли 13,50

У.И.К. 10,74

Цена 1,26 лева

Полиграфически комбинат „Дим. Благоев“ София