Романът на Анри Барбюс „Огънят“ е роман-откровение, посветен на Първата империалистическа война. Героите му са прости войници-фронтоваци, обикновени хора на труда, образуващи пъстра човешка галерия и често пъти говорещи на своя провинциален жаргон. Заедно с тях в романа е обрисуван и жестокият образ на войната — война империалистическа и антинародна.

Издание:

Анри Барбюс. Огънят (Дневник на едно отделение)

Френска. Първо издание

Рецензент: Теньо Тончев

Редактор: Неда Антонова

Коректори: Стефка Рачова, Мариана Георгиева

Технически редактор: Елисавета Зорова

Художник: Димитър Петков

Художествен редактор: Красимира Деспотова

Издателство: Военно издателство, София, 1982

 

Печатница на Военното издателство

Формат 84x 108/32 ЛГ VI/55.

Дадена за печат на 30.XI.1980 г.

Подписана за печат на 4.III.1982 г.

Печатни коли 19,50.

Издателски коли 16,38.

УИК 17,333

Издателска поръчка № 8.

Техническа поръчка № 267.

Код 24/95366/5557-52-82

Цена 2,28 лв.