„Шестдесет години след смъртта си Пол Гоген продължава да буди същите страсти, които е пораждал приживе — безмерни възторзи и безмерна омраза… Гоген е станал жертва на многобройни легенди, създадени от враговете му, от приятелите му, а и от самия него“ — пише Анри Перюшо, вече добре познат на нашата публика със своите животописи на Сезан, Реноар, Мане, Тулуз-Лотрек, Ван Гог и Сьора. Проследявайки перипетиите на тази необикновена и бурна съдба, той същевременно разкрива естетическата еволюция на големия художник от първите му стъпки в живописта до най-зрелите творчески изяви от „таитянския“ период.

5,3 Животът на Гоген
Spy Book: La vie de gauguin,


Издание:

Анри Перюшо. Животът на Гоген

Френска. Второ издание

Редактор: Цветана Узунова-Калудиева

Редактор на издателството: Надежда Петкова

Художествен редактор: Иван Димитров

Съставител на илюстративния материал и художествено оформяне: Атанас Василев

Коректор: Лидия Станчева

Технически редактор: Георги Димитров

Снимки: Михаил Енев

Издателство „Български художник“, София, 1981

ПК „Георги Димитров“

 

 

Стиховете на стр. 187, 248, 264, 274 и 283 преведе Пенчо Симов

На корицата: „Майчинство“ (Жени на брега на морето). 1899, Ленинград, Държавен Ермитаж

Литературна група ІІІ

Код 21/9538222514/7020-21-81

Дадена за печат на 12. XII. 1980 г.

Подписана за печат на 30. XII. 1980 г.

Излязла от печат на 25. VI. 1981 г.

Формат 16/60/90

Печатни коли 26,50.

Издателски коли 26,50.

УИК 30,08