4,3 Разсеяният
The Absent-Minded Man,

4,8 Падението на Томас Хенри
The Degeneration of Thomas Henry,

5 Духът на маркиза Епълфорд
The Ghost of the Marchioness of Appleford,

5,3 Сюрпризът на мистър Милбъри
The Surprise of Mr. Milberry,

5 Мисис Корнър се разплаща
Mrs. Korner Sins Her Mercies,

5 Домът срещу фенера
The Street of the Blank Wall,

6 В памет на Джон Ингърфилд и неговата жена Анна
In Remembrance of John Ingerfield and of Anne, His Wife,

Издание:

Джеръм К. Джеръм. Джентълмени и привидения. Разкази

Съставителство и превод: Екатерина Димитрова

Selekt ABC, София, 1993

Печат: Полипринт, Враца

 

John Ingerfield and Other Stories, 1894

Sketches in Lavender, Blue and Green, 1897

Observations of Henry, 1901

Idle Ideas, 1905

Malvina of Brittany, 1916