Едър, мускулест, екзотично красив и опасен, това е Джъстис Норт — лицето на Новите видове.

Джеси Дюпре е бъбрива, огнена човешка жена, твърдо решена да го научи как да се отпусне.

Тя знае, че връзка с точно този мъж едва ли би завършила добре, че мъката е неизбежна, но това няма да й попречи да освободи дивото в Джъстис и да прекара всеки откраднат миг, притисната към горещото му тяло.

Той се е заклел да защитава народа си и да си вземе половинка от собствения си вид и се разкъсва между жената, която иска, и клетвата, която е дал.

5,4 Джъстис
Justice,