Ню Йорк в годините след сухия режим… В болничната си стая един мъж умира бавно и в мъчителна агония. Върху лицето му е изписана гримаса на отвращение и ужас. Медицинската наука е безсилна да му помогне. Тя дори не е в състояние да постави вярна диагноза на болестта му. При микробиологичните изследвания в кръвта на болния са открити малки фосфоресциращи мехурчета… Следите водят към странно магазинче в покрайнините на града. Неговата притежателка мадам Мандилип владее древното „тъмно знание“ и умението да превръща хората в живи кукли.

Двама души — лекарят Лоуел и гангстерът Рикори — тръгват по дирите на престъплението. Те наивно мислят, че си имат работа с масов убиец, но скоро откриват, че са въвлечени в жестока битка на живот и смърт със силите на отвъдното…

4 Гори, вещице, гори!
Burn, Witch, Burn!,


Издание:

Абрахам Мерит. Гори, вещице, гори!

Американска, първо издание

Превод: Георги Стойчев

Редактор: Иван Димитров

Коректор: Станимир Стайков

Графичен дизайн: Андрей Петров

ИК „Офир“, 1995 г.