Начо Папазов е роден на 25 март 1921 г. в с. Граматиково, Бургаска област, в прогресивно селско семейство. Член е на РМС от 1935 г., а на БКП — от 1941 г. Учил е в Политехниката в Братислава — Чехословакия. Завършил е с отличие Юридическия факултет на Софийския университет. Активен участник в антифашистката борба.

След 9.IX.1944 г. е на ръководна работа в младежки, партийни и държавни органи и организации. Бил е председател на ЦР на БОНСС и на ОСНС, секретар и първи секретар на Софийския градски комитет на БКП. Бил е министър на народната просвета и култура, извънреден и пълномощен посланик на НРБ в Япония. От 1971 до 1984 г. е председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес, а от 1977 г. и председател на Общонародния комитет за българо-съветска дружба. Избиран е в състава на Народното събрание — от Второто до Деветото включително.

Бил е секретар на ЦК на БКП и член на Секретариата на ЦК на БКП. От 1986 г. е председател на ЦКРК на БКП.

През 1987 г. излезе от печат книгата му „Братска дружба, всестранно сближаване“. Автор е на редица публикации за българо-съветската дружба, научно-техническия прогрес и др.

Като посланик в Япония, председател и почетен председател на Българо-японския комитет за икономическо и научно-техническо сътрудничество той се запознава отблизо с японската действителност, изучава нейното минало и традиции. В настоящата книга Начо Папазов разказва за тенденциите в развитието на съвременна Япония, които безспорно будят голям интерес и у нашия читател.


Издание:

Начо Папазов. Япония от самурайския меч до изкуствения интелект

Първо издание

чл.-кор.: Ангел Ангелов

Рецензенти: Румен Сербезов

Редактор: Димитър Попиванов

Художник: Димитър Паунов

Художествен редактор: Радина Цанева

Технически редактор: Станка Милчева

Коректори: Ася Славова, Галина Гандева

 

Дадена за набор ноември 1988 г.

Подписана за печат декември 1988 г.

Излязла от печат януари 1989 г.

Печатни коли 34,5 Издателски коли 28,98

УИК 30,5 Формат 32/84/108 Тираж 35 200

Поръчка 2171

Цена за мека подвързия — 2,52 лв.

Цена за твърда подвързия — 3,21 лв.

Издателство на Отечествения фронт ДП „Д. Благоев“ — София