Издание:

Греъм Грийн. Безнадежден случай

Редактор: К. Хавезов

Художник: Ат. Нейков

Худ. редактор: Цв. Костуркова

Техн. редактор: Н. Панайотов

Коректор: М. Големинова

 

Дадена за набор на 16.VI.1962 г.

Подписана за печат на 20.VIII.1962 г.

Печатни коли 13.50

Издателски коли 14.50

Формат 1/32 от 84/108

 

Подвързия ДПК „Димитър Благоев“

Печатница на Националния съвет на Отечествения фронт