… Да бъда…

Убиецът не знае собственото си име.

… имам нужда да бъда…

Убиецът усеща, че някъде има дом и семейство, които може би го очакват.

… имам нужда да бъда някой!

И точно в това се крие ужасът.

Издание:

Дийн Кунц. Мистър Убийство

Превод: Вилиана Данова

Художник: Петър Станимиров

Редакция на стиховете: П. Станимиров

Печат: „Полипринт“ — Враца

ИК „Плеяда“, 1994 г.