Алексис Вайсенберг

(Три интервюта)

Клавирната катедра изказва благодарността си на господин Томислав Вичев, предоставил двете интервюта, взети от Густел Бройер и Михаел Мерц.

 

Издаването на тази книга е проект на Клавирната катедра към Инструменталният факултет на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Издание:

Алексис Вайсенберг. Три интервюта

Българска. Първо издание

София, 2012