Анри Шариер
Ва банк

(Втора част на Пеперудата)

„Ва банк“ — продължението на една вълнуваща история, когато след 13 години каторга и неуспешни бягства най-сетне Анри Шариер е на свобода във Венецуела.

Ва банк с живота, който може да се окаже и по-мрачен от затвора и каторгата. Шариер се втурва бързо да печели пари, за да се върне в Париж и да отмъсти за злополучната си съдба. И го очакват нови опасни авантюри. След „Пеперудата“ „Ва банк“ е следващ успех на Шариер с милионен тираж по света.

4,9 Ва банк
Banco,

Издание:

Анри Шариер. Ва банк

Френска, първо издание

Преводач: Вера Джамбазова

Редактор: Камелия Янакиева

Коректор: Елисавета Павлова

Художник: Борислав Ждребев

Технически редактор: Йордан Василев

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 19

Предпечатна подготовка: Ваня Лазарова, Нина Кирчева

Печат: „Полипринт“ — Враца

ИК „Сибия“, 1994 г.

ISBN: 954-8028-25-5