Какво искат жените? Може ли някой да отговори? Май не. За желанията и стремежите на двете героини на романа — Лада и Таня — няма граници. Те могат да изтърпят всякакви унижения, стига накрая да излязат победителки. А когато виждат възможността да създадат в родния си град една малка своя криминална империя — нищо не може да ги спре. Трябва им само подходящият човек да оглави тази империя. И те го намират в лицето на бруталния бандит Лома, който има един сериозен недостатък: влюбен е в Лада.

4,8 Ако жените пожелаят
Чего хочет женщина,

Издание:

Татяна Полякова. Ако жените пожелаят

Руска. Първо издание

ИК „Хермес“, София, 2005

Редактор: Лиляна Христова

Коректор: Нина Славова

ISBN: 954-26-0299-5