5,5 Скитница
The Host,


Издание

Стефани Майър. Скитница

Английска. Първо издание

ИК Сиела, София, 2009

Водещ редактор: Ваня Гомова

Редактор: Мариана Шипковенска

Технически редактор: Божидар Стоянов

Предпечатна подготовка Мирослав Стоянов

ISBN: 978–954–28–0568–7